หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาต่างประเทศ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านนารังกา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านขนุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านโตนด 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
27
19
2
0
21

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม