หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ดนตรี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านขนุน 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านโตนด 8 4
50.00%
4
50.00%
0
0.00%
8
3 โรงเรียนบ้านนาขนวน 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 6 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
9 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 5 1
20.00%
2
40.00%
2
40.00%
5
12 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
15 โรงเรียนบ้านนารังกา 3 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
59
36
11
6
53

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม