หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกันจาน 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 5 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านนาขนวน 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านขนุน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 3 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
12 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านโตนด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านนารังกา 4 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านตาเครือ 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
17 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
45
26
11
3
40

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม