หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านขนุน 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
2 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านโตนด 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านนาขนวน 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านกันจาน 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านนารังกา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านตาเครือ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
รวม
47
40
6
0
46

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม