หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด วิทยาศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 6 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านขนุน 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านนาขนวน 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านกันจาน 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านตาเครือ 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านนารังกา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 3 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านโตนด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
37
18
15
0
33

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม