หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คณิตศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 7 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
3 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 6 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
4 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
5 โรงเรียนบ้านนาขนวน 5 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านนารังกา 6 1
16.67%
4
66.67%
1
16.67%
6
8 โรงเรียนบ้านขนุน 5 1
20.00%
2
40.00%
2
40.00%
5
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 4 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
11 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านโตนด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 3 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
14 โรงเรียนบ้านตาเครือ 4 0
0.00%
1
25.00%
3
75.00%
4
15 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
61
27
22
11
60

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม