หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ปฐมวัย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านขนุน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านโตนด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านนาขนวน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านนารังกา 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านตาเครือ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
28
20
6
0
26

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม