หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านโตนด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
6 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
15
13
0
0
13

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม