หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 13 9
75.00%
2
16.67%
1
8.33%
12
2 โรงเรียนบ้านขนุน 9 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 10 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
4 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 7 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
5 โรงเรียนบ้านนารังกา 10 4
44.44%
5
55.56%
0
0.00%
9
6 โรงเรียนบ้านนาขนวน 10 4
40.00%
4
40.00%
2
20.00%
10
7 โรงเรียนบ้านโนนงาม 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 7 3
42.86%
2
28.57%
2
28.57%
7
9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
10 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
11 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 7 2
33.33%
4
66.67%
0
0.00%
6
12 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 6 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
14 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 5 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านโตนด 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านกันจาน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 3 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
รวม
118
61
39
5
105

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม