หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 46 39
88.64%
4
9.09%
1
2.27%
44
2 โรงเรียนบ้านขนุน 40 31
79.49%
6
15.38%
2
5.13%
39
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 37 28
84.85%
5
15.15%
0
0.00%
33
4 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 34 21
80.77%
4
15.38%
1
3.85%
26
5 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 30 20
80.00%
4
16.00%
1
4.00%
25
6 โรงเรียนบ้านนาขนวน 33 18
58.06%
10
32.26%
3
9.68%
31
7 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 29 16
55.17%
9
31.03%
4
13.79%
29
8 โรงเรียนบ้านโตนด 25 16
66.67%
8
33.33%
0
0.00%
24
9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 24 16
69.57%
7
30.43%
0
0.00%
23
10 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 22 15
75.00%
3
15.00%
2
10.00%
20
11 โรงเรียนบ้านโนนงาม 18 15
83.33%
3
16.67%
0
0.00%
18
12 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 29 14
53.85%
10
38.46%
2
7.69%
26
13 โรงเรียนบ้านกันจาน 21 13
72.22%
5
27.78%
0
0.00%
18
14 โรงเรียนบ้านนารังกา 34 12
42.86%
15
53.57%
1
3.57%
28
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 22 12
66.67%
6
33.33%
0
0.00%
18
16 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 19 11
57.89%
5
26.32%
3
15.79%
19
17 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 16 10
71.43%
4
28.57%
0
0.00%
14
18 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 12 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 23 2
9.52%
14
66.67%
5
23.81%
21
รวม
514
317
123
25
465

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม