สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านขนุน 32 25 5 2 32
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 34 21 4 1 26
3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 25 21 3 1 25
4 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 30 20 4 1 25
5 โรงเรียนบ้านนาขนวน 33 18 10 3 31
6 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 29 16 9 4 29
7 โรงเรียนบ้านโตนด 27 16 8 0 24
8 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 24 16 7 0 23
9 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 22 15 5 0 20
10 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 22 15 3 2 20
11 โรงเรียนบ้านโนนงาม 18 15 3 0 18
12 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 29 14 10 2 26
13 โรงเรียนบ้านกันจาน 21 13 5 0 18
14 โรงเรียนบ้านนารังกา 37 12 15 1 28
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 22 12 6 0 18
16 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 19 11 5 3 19
17 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 16 10 4 0 14
18 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 12 8 1 0 9
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 23 2 14 5 21
รวม 475 280 121 25 426
สรุปเหรียญมัธยมศึกษา ม.1-3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม