สรุปเหรียญตัวแทนตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
ตัวแทน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 24 20 4 - 24 23 1 - 24
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 33 18 15 - 33 32 1 - 33
3 โรงเรียนบ้านขนุน 22 11 11 - 22 22 - - 22
4 โรงเรียนบ้านโตนด 9 7 2 - 9 9 - - 9
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 6 5 - 11 10 1 - 11
6 โรงเรียนบ้านกันจาน 9 6 3 - 9 9 - - 9
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 6 2 - 8 8 - - 8
8 โรงเรียนบ้านโนนงาม 11 5 6 - 11 11 - - 11
9 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 9 5 4 - 9 9 - - 9
10 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 9 5 4 - 9 8 1 - 9
11 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 8 5 3 - 8 8 - - 8
12 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 6 4 2 - 6 6 - - 6
13 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 3 5 - 8 7 1 - 8
14 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 6 3 3 - 6 5 1 - 6
15 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 5 3 2 - 5 5 - - 5
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 4 3 1 - 4 4 - - 4
17 โรงเรียนบ้านนาขนวน 7 2 5 - 7 7 - - 7
18 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 4 2 2 - 4 4 - - 4
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 1 - - 1 1 - - 1
รวม 194 115 79 0 194 188 6 0 194

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม