สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 37 20 4 2 26 28 5 0 33
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 46 18 15 2 35 39 4 1 44
3 โรงเรียนบ้านขนุน 41 11 11 4 26 31 6 2 39
4 โรงเรียนบ้านโตนด 27 7 2 3 12 16 8 0 24
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 24 6 5 2 13 16 7 0 23
6 โรงเรียนบ้านกันจาน 21 6 3 2 11 13 5 0 18
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 22 6 2 2 10 12 6 0 18
8 โรงเรียนบ้านโนนงาม 18 5 6 3 14 15 3 0 18
9 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 34 5 4 7 16 21 4 1 26
10 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 30 5 4 4 13 20 4 1 25
11 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 29 5 3 3 11 14 10 2 26
12 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 16 4 2 4 10 10 4 0 14
13 โรงเรียนบ้านนารังกา 37 3 5 3 11 12 15 1 28
14 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 29 3 3 3 9 16 9 4 29
15 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 19 3 2 5 10 11 5 3 19
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 22 3 1 6 10 15 3 2 20
17 โรงเรียนบ้านนาขนวน 33 2 5 7 14 18 10 3 31
18 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 12 2 2 1 5 8 1 0 9
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 23 1 0 2 3 2 14 5 21
รวม 520 115 79 65 259 317 123 25 465

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม