#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย วีรภัทร คำภารักษ์
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กุลธิดา บุญค่ำ
1.นางสาว พัชดา ตุนา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โพธฺิ์ศรี
2.เด็กหญิง จิรภา ทำทวี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จิตรทิวา บุญพา
2.เด็กชาย ศิริราช ทองไสล
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ วงษ์มะณี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม