#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง พาขวัญ โสชะดา
1.นางสาว พัชดา ตุนา
2 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชมกาน สุขดีจิรัส
1.นางสาว สุบัน พรมลี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย รวิภาส บุญเพ็ง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม