#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง สุจิตรา เหลี่ยมแก้ว
1.นาย เสถียร ขันตรี
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย ณัฐพล อินทร์สุข
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
63.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ คลสว่าง
1.นาย เสถียร ขันตรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม