#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง อัญรินทร์ ศิริบูรณ์
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง ฐิติมา ยอแสง
1.นาย สุริยัน วงษ์สุทา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง จรรยพร สาวัง
1.นาย สุริยัน วงษ์สุทา
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง อริสา นวลคำ
1.นาย พรทวี ลอดคำทุย
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง กัญญาพร สมทิพย์
1.นาง รัชนี มะโนชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม