#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาญชัย คอระศรี
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย วันชัย ฮามพันเมือง
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม