#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
71.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ญาณิสา ศรีชาเนตร
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อุดด้วง
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย วีรภัทร ศักดิ์จำปา
2.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สิทโท
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย เพชรแท้ ออมชมภู
2.เด็กชาย เพชรจริง ออมชมภู
3.เด็กหญิง ซาร่าส์ แมนเฟลช
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ไกรพ สุวาท
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม