#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ รามเกียรติ
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เอกภวิทย์ ห้องกุหลาบ
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เตชิต พันธ์พรมพฤกษ์
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กนกพร ทารักษ์
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุขศรี
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม