#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง สังวาน บัวส่อง
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อารียา มุดระดาษ
1.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
5 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ คำลีมัด
1.นางสาว สุบัน พรมลี
6 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ลลนา กิ่นมณี
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม