#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง รัชนีกรณ์ สุขอ้วน
2.เด็กชาย ธวัชชัย พรมทา
3.เด็กหญิง กนิษฐา นามนาง
4.เด็กหญิง ปณิตา เขียวอ่อน
5.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม