#
กิจกรรม
ทีม
0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 0
0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0
0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 5
0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0
0813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 6
0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0
0794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 4
0815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
0814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 11
0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม