#
กิจกรรม
ทีม
0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 4
0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 2
0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 6
0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 11
0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 11
0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 1
0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 3
0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0
0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม