#
กิจกรรม
ทีม
0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 7
0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 6
0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 2
0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 7
0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 10
0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 1
0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 0
0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 10
0792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 2
0789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 6
0790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 3
0820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 2
0821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
0822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม