#
กิจกรรม
ทีม
0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม] 6 คน/ 3 คน 5
0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม] 6 คน/ 3 คน 5
0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 0
0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 4
0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม] 8 คน/ 3 คน 0
0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม] 10 คน/ 3 คน 0
0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0
0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม] 5 คน/ 2 คน 1
0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม] 3 คน/ 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม