#
กิจกรรม
ทีม
0007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 7
0764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 7
0763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 4
0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 16
0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 15
0036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 2
0823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 10
0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 7
0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 9
0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 5
0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 6
0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 3
0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 1
0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว] 1 คน/ 1 คน 9
0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 2
0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 11
0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม] 2 คน/ 2 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม